Cennik

Ceny na usługi księgowe świadczone przez nasze biuro rachunkowe ustalane są dla każdego klienta indywidualnie.
Dzięki czemu, może dostosować ofertę w zależności do potrzeb klienta.

Ceny uzależnione są od takich czynników jak liczba zatrudnionych pracowników, ilość dokumentów do dekretacji
i wprowadzenia do systemu, rodzaju i ilości prowadzonych ewidencji przez nasze biuro.

Prowadzenie księgi podatkowej obejmuje:

 • zapisy w PKPiR
 • ewidencję VAT
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  i wysyłanie ich do US
 • wykonanie zeznania rocznego

Prowadzenie obsługi płacowej obejmuje:

 • sporządzanie listy wynagrodzeń
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i US
 • sporządzanie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji rocznych pracowników
 • wystawianie zaświadczeń związanych z ewidencją płac

Oferujemy ponadto pomoc i konsultacja w zakresie: zakładania firmy, działalności gospodarczej i księgowości.

Masz pytania dt. oferty! Zadzwoń!

 

© Małgorzata Lippke 2017 / Biuro Rachunkowe